Att sjunga på olika språk

Att sjunga på andra språk är roligt, och det är mycket belönande att träffa någon som pratar detta språk och förstår vad du sjunger. Det kan resultera i att personer blir underhållna och imponerade. Dock blir engelsmän kanske inte imponerade längre, då det är få som inte sjunger på engelska i detta land nuförtiden.

sangare

Det svåraste med att sjunga på ett annat språk är att om du läser en text på ett annat språk med det uttal som du har på ditt språk låter det inte alls rätt. Franska och engelska är exempel på språk där inte uttalet alls motsvarar stavningen, utifrån hur varje bokstav låter för sig. Till exempel ordet “j’ais” i franskan som uttalas, utifrån en svensk stavningskonvention, ungefär som “sjä” (och inte alls som “jajs”) eller “through” i engelskan som inte ens går att stava på svenska. Om svenskar skulle uttala det som det stavas skulle en engelsman aldrig förstå.

Andra språk låter mer som de stavas, men hur de “fonetiska” språken än anses finns det mycket i uttalet som inte kan uthämtas ur bokstäverna. Man måste nämligen lyssna också, och för att ens höra skillnaden kan det vara mycket bra att veta. Ett exempel är spanskan, där många ord med avslutande vokal binds ihop med nästkommande, där “va a hacer” ofta sjunges “baser” och två av tre a:n försvinner upp.

Om du sjunger på ett annat språk är det ofta förenat med att du sjunger i en viss musikstil, eller en musiktradition där du använder rösten på ett annat sätt. I vissa länder föredrar manliga sångare att sjunga i ett lägre register, och i andra länder i ett högre register. Även typen av röst som man använder är olika, hur mycket kraft man använder, och till exempel om man sjunger nasalt eller pressat. Att tänka på dessa faktorer är också viktigt när du sjunger på andra språk.

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *